Privacy

Preventie Platform Jeugd, een samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.preventieplatformjeugd.nl – info(at)preventieplatformjeugd.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Preventie Platform Jeugd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Gegevens minderjarigen
Preventie Platform Jeugd heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder dat ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden je dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kind. Zo voorkomen je dat er gegevens over je kind verzameld worden zonder je toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info(at)preventieplatformjeugd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Preventie Platform Jeugd organiseert trainingen, cursussen, bijeenkomsten en andere activiteiten voor kinderen, ouders en professionals. Jouw persoonsgegevens gebruiken we om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Preventie Platform Jeugd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Preventie Platform Jeugd deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van trainingen, cursussen e.d. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Preventie Platform Jeugd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Preventie Platform Jeugd gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies:
Googly Analytics
Concrete5

Namen:
_ga
 _gid
CONCRETE5
CONCRETE5_LOGIN 

Functie Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn 24 maanden
We voldoen met Google Analytics aan de AVG eisen. Er is een bewerkersovereenkomst overeengekomen met Google, de IP adressen worden geanonimiseerd en gegevens met google delen (en delen voor advertentiedoeleinden) zijn gedeactiveerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Preventie Platform Jeugd. Je kunt een verzoek tot inzage of correctie, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info(at)preventieplatformjeugd.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Preventie Platform Jeugd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info(at)preventieplatformjeugd.nl. Ook  kun je vragen of de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en/of de privacycoördinator van je woongemeente voor je wil bemiddelen met het Preventie Platform Jeugd in het geval je er met het Platform zelf niet uitkomt. Voor de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming en de privacycoördinator kijk op de website van jouw woongemeente.
Preventie Platform Jeugd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

arrow_upward